Tokë Arë + Vresht në Durrës

Sipërfaqe: 1958 m2, Zona Kadastrale: 2117 Nr Pasurie: 105/16, Nr Rregjistri: Vl 2, Fq 32

  • Adresa: Katund i ri, Sukth, Durrës
  • Cmimi: 1,000,000 Lek
  • Nr kontakti: 069 60 85 886