Biznes i Mesëm

Investime

Kjo kredi ofrohet per cdo lloj investimi qe rrit eficencen dhe produktivitetin e aktivitetit. Zgjerim biznesi, permiresim dhe rikonstruksione te ambienteve, investime, kthyeshmeria e te cilave eshte me afatgjate. Perfshihen blerja e paisjeve te biznesit, blerja e nje automjeti, blerja e fidaneve, etj.

Kushte të përgjithshme:

Financohen shuma nga 2,000,001 deri 14,000,000 LEK (deri 100,000 EUR).
Kredi deri ne 84 muaj.
Me pagesa të strukturuara sipas sezonalitetit.
Kolateral: 70% mbulim i vlerës së kredisë.
Interesi mujor duke filluar nga 1.42% në LEK, 1.25% në EUR.
ID dhe NIPT

Llogaritësi i kredisë

Shuma e kredise

ALL

Afati i kredise

muaj
ALL
ALL
muaj
muaj

Kesti mujor

ALL