Biznes i Mesëm

Investime

Kjo kredi ofrohet për çdo lloj investimi që rrit eficencën dhe produktivitetin e aktivitetit. Zgjerim biznesi, përmirësim dhe rikonstruksion të ambienteve, investime, kthyeshmëria e të cilave është më afatgjatë. Përfshihen blerja e paisjeve të biznesit, blerja e një automjeti, blerja e fidanëve, etj.

Kushte të përgjithshme:

Financohen shuma nga 2,000,001 deri NË 14,000,000 LEK (deri NË 100,000 EUR)
Kredi deri nË 84 muaj
Me pagesa të strukturuara sipas sezonalitetit
Kolateral: 70% mbulim i vlerës së kredisë
Interesi mujor duke filluar nga 1.42% në LEK, 1.25% në EUR
ID dhe NIPT

Llogaritësi i kredisë

Shuma e kredisë

2 000 001 ALL

Afati i kredisë

6 muaj
14 000 000 ALL
2 000 001 ALL
84 muaj
1 muaj

Kësti mujor

364 939 ALL