Biznes i Mesëm

FLEX

Me ane te kesaj kredie mund te mbani nen kontroll apo te zhvilloni me teper inventarin e biznesit tuaj. Ben te mundur disponibilitetin e fondeve per kategori te caktuara biznesesh duke ju ofruar fleksibilitet ne pagesa ne periudha te caktuara te biznesit dhe sezonalitete. Shuma maksimale e financimit eshte ne varesi te analizes se likuiditetit dhe detyrimeve afatshkurtra ndaj furnitoreve.

Rikthimi dhe pagesa e kredise behet ne varesi te arketimeve te biznesit.

Kushte të përgjithshme:

Financohen shuma nga 2,000,001 deri 14,000,000 LEK (7,000 deri 100,000 EUR).
Kredi deri ne 12 muaj.
Me pagesa fleksibel
Shlyerje te pjesshme me 0% sipas ciklit te biznesi
Norma e interesit duke filluar nga 1.67% ne LEK, 1.50% ne EUR.
Kolateral: 70% mbulim i vlerës së kredisë

Llogaritësi i kredisë

Shuma e kredise

ALL

Afati i kredise

muaj
ALL
ALL
muaj
muaj

Kesti mujor

ALL

*Për kredi në monedhën Euro ju lutemi të kontaktoni në numrin 068 400 1403