Biznes i Mesëm

FLEX

Me anë të kësaj kredie mund të mbani nën kontroll apo të zhvilloni më tepër inventarin e biznesit tuaj. Bën të mundur disponibilitetin e fondeve për kategori të caktuara biznesesh duke ju ofruar fleksibilitet në pagesa në periudha të caktuara të biznesit dhe sezonalitete. Shuma maksimale e financimit është në varësi të analizës së likuiditetit dhe detyrimeve afatshkurtra ndaj furnitorëve.

Rikthimi dhe pagesa e kredisë bëhet në varësi të arkëtimeve të biznesit.

Kushte të përgjithshme:

Financohen shuma nga 3,000,001 deri NË 14,000,000 LEK (7,000 deri NË 100,000 EUR)
Kredi deri nË 12 muaj
Me pagesa fleksibËl
Shlyerje tË pjesshme me 0% sipas ciklit tË biznesiT
Norma e interesit duke filluar nga 1.33% nË LEK, 1.25% nË EUR
Kolateral: 70% mbulim i vlerës së kredisë

Llogaritësi i kredisë

Shuma e kredisë

2 000 001 ALL

Afati i kredisë

6 muaj
14 000 000 ALL
2 000 001 ALL
12 muaj
1 muaj

Kësti mujor

370 240 ALL

** Kalkulatori është jashtë funksioni për arsye problemesh teknike! 

Per informacion të saktë ju lutem na kontaktoni në numrin 068 400 14 03 ose paraqituni në degën tuaj më të afërt.