Biznese

Biznes i Vogël

Financim për të mbuluar nevojat për likuiditete, shtim/zgjerim inventari. Ky produkt ofron fleksibilitet në pagesa duke u përshtatur me sezonalitetin e biznesit.
Mundësi financimi në EUR për shuma mbi 7,000 EUR.
 • Nga 150,000-3,000,000
 • Kredi deri në 12 muaj
 • ID dhe NIPT
 • Nuk kërkohet kolateral
 • Shlyerje të pjesshme me 0% sipas ciklit të biznesit
 • Interesi mujor nga 1.83% në LEK, 1.75% në EUR
Shpejt dhe lehtë me NOA sh.a.!
Financim për kapital qarkullues, blerje inventari, shlyerje detyrimesh afatshkurtra, punime stine.
Mundësi financimi në EUR për shuma mbi 7,000 EUR.
 • Financohen shuma nga 150,000 deri në 3,000,000 LEK
 • Kredi deri në 36 muaj
 • ID dhe NIPT
 • Pa kolateral deri në 3 Milion LEK
 • Me pagesa të strukturuara sipas sezonalitetit
 • Interesi mujor duke filluar nga 1.83% në LEK, 1.75% në EUR
NOA sh.a. është zgjidhja e shpejtë e nevojave për biznesin tuaj!
Financim për investime në biznes, zgjerim biznesi, rikonstruksion të biznesit, blerje asetesh biznesi, blerje automjetesh, investim në zgjerim të fermave, serave.
Mundësi financimi në EUR për shuma mbi 7,000 EUR.
 • Financohen shuma nga 1,000,001 deri në 3,000,000 LEK
 • Kredi deri në 60 muaj
 • Financim 100% të vlerës së investimit
 • ID dhe NIPT
 • Pa kolateral deri në 3 Milion LEK
 • Me pagesa të strukturuara sipas sezonalitetit
 • Interesi mujor duke filluar nga 1.83% në LEK, 1.75% në EUR.
Jemi gjithmonë pranë biznesit tuaj për financim sa më të shpejtë!

Llogaritësi i kredisë

Shuma e kredisë

50 000 ALL

Afati i kredisë

6 muaj
2 000 000 ALL
50 000 ALL
12 muaj
6 muaj

Kësti mujor

9 430 ALL      **Kalkulatori është jashtë funksioni për                           arsye  problemesh teknike!
Per informacion të saktë ju lutem na kontaktoni në numrin 068 400 14 03 ose paraqituni në degën tuaj më të afërt.