Biznese

Biznes i Mesëm

Financim për të mbuluar nevojat për likuiditete, shtim/zgjerim inventari. Ky produkt ofron fleksibilitet në pagesa duke u përshtatur me sezonalitetin e biznesit.
 • Financohen shuma nga 2,000,001 deri 14,000,000 LEK (deri 100,000 EUR).
 • Kredi deri ne 12 muaj
 • Kolateral: 70% mbulim i vlerës së kredisë.
 • Shlyerje të pjesshme me 0% sipas ciklit te biznesit
 • Me pagesa fleksibël.
 • Interesi mujor duke filluar nga 1.67% në LEK, 1.50% në EUR.
Shpejt dhe lehtë me NOA sh.a.!
Lexo më shumë
Financim për kapital qarkullues, blerje inventari, shlyerje detyrimesh afatshkurtra, punime stine.
 • Financohen shuma nga 2,000,001 deri 14,000,000 LEK (deri 100,000 EUR).
 • Kredi deri ne 36 muaj
 • Kolateral: 70% mbulim i vlerës së kredisë.
 • Financojme 100% të investimit.
 • Me pagesa të strukturuara sipas sezonalitetit
 • Interesi mujor duke filluar nga 1.17% në LEK, 1.00% në EUR.
NOA sh.a. është zgjidhja e shpejtë e nevojave për biznesin tuaj!
Lexo më shumë
Financim për investime në biznes, zgjerim biznesi, rikonstruksion të biznesit, blerje asetesh biznesi, blerje automjetesh, investim në zgjerim të fermave, serave.
 • Financohen shuma nga 2,000,001 deri 14,000,000 LEK (deri 100,000 EUR).
 • Kredi deri ne 84 muaj
 • Kolateral: 70% mbulim i vlerës së kredisë.
 • Financojme 100% të investimit.
 • Me pagesa të strukturuara sipas sezonalitetit
 • Interesi mujor duke filluar nga 1.08% në LEK, 0.92% në EUR.
Shërbim profesional dhe këshillim financiar!
Lexo më shumë