Ankesat

Për të mbajtur një marrëdhënie biznesi të qëndrueshme dhe afatgjatë me ju, klientët dhe partnerët tanë, për ne është e rëndësishme të dëgjojmë zërin tuaj. Në këtë mënyrë ju na ndihmoni jo vetëm t’ju qëndrojmë afër e t’ju përgjigjemi në kohë, por edhe të përmirësohemi së bashku me shërbimet tona financiare.

Për çdo sugjerim, kërkesë apo shqetësim që doni të shprehni, ju lutemi të plotësoni formularin e ankesave që gjendet ketu ose në çdo degë tonën. Më pas atë mund ta dërgoni:

  1. Në çdo degë tonën që gjendet afër jush. Rrjetin e degëve tona mund ta shikoni klikuar "Degët" , në krye të faqes së web.
  2. Me e-mail në adresën: ankesa@noa.com.al
  3. Në adresën postare:

    Njësia e Ankesave nga Klientët Drejtoria e Përgjithshme e NOA Sh.A.
    Rr. Tish Daia, Kompleksi Haxhiu (Kika 2)
    Pallati 2, kati 1, Tiranë, Shqipëri

Gjithashtu ju mund të shprehni shqetësimin tuaj direkt në numrin 068 40 01 403. Shqetësimi apo sugjerimi juaj do të përcillet dhe trajtohet me shumë profesionalizëm nga punonësit e specializuar, në përputhje me proçedurën në fuqi.

Ju falënderojmë për reagimin tuaj!