Anëtarësimet

NOA sh.a., si një partner i besueshëm dhe me status të konsoliduar në tregun shqiptar, është e nderuar të jetë prej vitesh anëtare e Shoqatave dhe organizmave të mëposhtëm që punojnë për bashkërendimin e aktiviteteve dhe fuqizimin e zërit të institucioneve që veprojnë në sektorë të ngjashëm: