Kalendari i Ofertës

ISIN: AL0021100071
Fillimi i periudhës së ofertës: 24 Maj 2023
Fundi i periudhës së ofertës: 21 Qershor 2023
Data e Shpalljes: 21 Qershor 2023
Data e Emetimit: 23 Qershor 2023
Data e Maturimit: 23 Qershor 2028
Afati i Obligacionit: (vjeçar)
Vlera nominale e obligacionit: 500,000 LEK
Vlera maksimale e obligacionit: 500,000,000 LEK
Kuponi: 8% fiks
Data e parë e pagimit të interesit: 23 Dhjetor 2023, dhe më pas i pagueshëm çdo 6 muaj në datat 23 Qershor dhe 23 Dhjetor.
Radha e shlyerjes: Obligacioni është i varur/nënrenditur, pra është borxhi i cili shlyhet i fundit në rradhën e detyrimeve por shlyhet para aksionerëve;
Garancia: I pa garantuar